Društvo Vintgar Slovenska Bistrica

V vsakem sistemu, organizaciji ali vladavini se najdejo uporniki. Bodisi z razlogom ali brez. Mi ga imamo – namreč razlog. Ni nam vseeno za okolje. Vse več ljudi govori o skrbi za okolje. Mi ne govorimo, to počnemo.

Zato smo trn v peti mnogim institucijam, lokalnim oblastem in širše – državnim. Smo kritični opazovalci, ki ne spregledamo niti najmanjših posegov v prostor, naravo ali malomarnega odnosa do živali. Oblast ima velikokrat pogodbo s kapitalom. Mi pa jo imamo z naravo.

Še naprej bomo vse več in še pogosteje prisotni povsod na našem območju, saj si želimo postati partnerji pri vseh načrtovanjih posegih v naravo. Partnerji, z izdelanimi strokovnimi smernicami za združevanje in povezovanje interesov urbanega z zelenim ali ruralnim.

  • Varovanje in ohranjanje habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst ter spremljanje njihovega stanja,
  • Zagotavljanje delovanj naravnih sistemov ter ugodnega stanja habitatov in prostoživečih vrst,
  • Zaustavitev izgube biotske raznovrstnost.

  

Projekti

  • Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
  • ČLOVEK, ZEMLJA, ŽIVLJENJE. Moja vest je čista!
  • V skrbi za naravo smo konec leta 2009 začeli z akcijo za občutno zmanjšanje porabe plastičnih vrečk v Sloveniji, kar je pereč problem širših (globalnih) razsežnosti.
  • JAPONSKI DRESNIK - Invazivna rastlina v Slovenski Bistrici
  • Japonski dresnik spada med sto najinvazivnejših rastlin na svetu. Z njegovim širjenjem imajo težave v številnih državah Evrope, v zadnjih letih pa se hitro širi tudi v Slovenski Bistrici.

Uporabne povezave

Natura 2000
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe obnovljivih virov energije (AURE)
Planet Zemlja
Zeleni krog Krško

 

 

 

Galerije